Dakisolatie subsidies: het volledig overzicht!

In tegenstelling tot bijvoorbeeld België, liep Nederland op het gebied van subsidies voor het verduurzamen van woningen nogal achter. Toch is dat belangrijk omdat Nederland ook aan de klimaatdoelstellingen wil voldoen. Sinds september 2019 is er dan ook een landelijke subsidieregeling ingevoerd die sowieso nog voor het gehele jaar 2020 geldt. Als jij je woning ook wilt verduurzamen, dan is het isoleren van je woning de meest effectieve methode, waarbij je ook van een subsidie kunt genieten.

Dakisolatie is een zeer goede vorm van isolatie. Wanneer je de kachel aanzet, zal de warmte naar boven stijgen. Als je geen goed geïsoleerd dak hebt, ontsnapt al snel de warmte door het dak en stook je eigenlijk voor niets.

Dakisolatie subsidies: overzicht van de mogelijkheden

Dakisolatie subsidies

Naast de landelijk ingevoerde subsidie voor verduurzaming van woningen, kun je ook gebruik maken van provinciale en gemeentelijke subsidies. Dit is uiteraard wel afhankelijk van de provincie en gemeente waar je woont. De landelijke subsidie is altijd voor iedere Nederlander beschikbaar, maar informeer je ook goed bij de provincie en de stad waar je woont. Het zou namelijk jammer zijn als je niet optimaal profiteert van alle dakisolatie subsidies.

SEEH subsidie

De landelijke subsidie SEEH staat voor Subsidieregeling Energiebesparing Eigen Huis en is in 2019 ingevoerd. Enkel subsidieaanvragen voor dakisolatie die na die tijd uitgevoerd worden, komen in aanmerking voor subsidie. Voor particulieren loopt de SEEH zeker tot 31 december 2020 en voor VVE’s loopt de subsidie nog door tot in 2022.

Eigenlijk gelden voor de SEEH alle vormen van isolatie, zoals dakisolatie, vloerisolatie, spouwmuurisolatie, gevelisolatie en het aanbrengen van hoogrendementsglas. De subsidiepot voor SEEH is gevuld met 84 miljoen euro, maar kan bij veel subsidieaanvragen natuurlijk snel leeg geraken. Het is daarom van belang om ook daadwerkelijk in 2020 te starten met dakisolatie.

Wel zijn er enkele voorwaarden:

  • Zo moeten de dakwerken door een aannemer zijn uitgevoerd en moet de aanvrager ook eigenaar van de woning zijn.
  • Daarnaast geldt er een minimale isolatieschil voor dakisolatie en moet dakisolatie plaatsvinden in combinatie met een andere vorm van isolatie, zoals vloerisolatie of spouwmuurisolatie.
  • Je komt ook in aanmerking voor SEEH subsidie als je niet je dak maar je zoldervloer isoleert. Dit is het geval als je een onverwarmde zolder hebt die niet gebruikt wordt. De zoldervloer zorgt er dan voor dat warmte niet kan ontsnappen.

Landelijke subsidie

De subsidie SEEH is een landelijke subsidie. Overige subsidies worden er op landelijke niveau niet beschikbaar gesteld, anders dan een verlaagd btw tarief of enkele fiscale maatregelen. Dit laatste zal vooral spelen voor bedrijven en meestal niet voor particulieren.

Voor subsidie dakisolatie particulier kun je dus enkel gebruikmaken van de SEEH en voor andere subsidies moet je kijken wat er beschikbaar is op provinciaal of gemeentelijk niveau.

Provinciale en gemeentelijke subsidies

Voor subsidie dakisolatie particulier kun je naast de landelijke SEEH regeling ook nog profiteren van provinciale en/of gemeentelijke subsidies. Uiteraard speelt dit per provincie of gemeente en is hier geen eenduidige subsidieregeling voor. Het is daarom verstandig om eerst zelf eens bij de provincie en gemeente waar je woont te informeren wat de subsidiemogelijkheden voor dakisolatie zijn.

Sommige provincies en gemeentes zijn zeer royaal met subsidies voor dakisolatie, terwijl andere provincies en gemeentes nauwelijks subsidie ter beschikking stellen.

Heb je moeite om zelf uit zoeken wat de mogelijkheden in jouw provincie of gemeente zijn? Schakel dan een isolatiespecialist in. Zij zijn vaak wel op de hoogte van de lokale subsidieregelingen en kunnen je ook helpen bij het aanvragen van een provinciale of gemeentelijke subsidie.

Hoeveel subsidie kan je krijgen

Hoeveel subsidie je voor dakisolatie kan krijgen is voor iedere woningeigenaar verschillend. Dit hangt vooral af van het oppervlakte van het dak en of je ook nog andere onderdelen van je woning gaat isoleren. Dit is namelijk wel een vereiste als je gebruik wilt maken van de landelijke subsidieregeling SEEH.

👉 Voor dakisolatie voor particulieren geldt als voorwaarde dat de isolatiewaarde minimaal Rd 3,5 m²K/w moet zijn en het dakoppervlak minimaal 15 m². Als dit het geval is, dan geldt enkel voor dakisolatie een subsidie van € 20,- per m².

Maar omdat je alleen een SEEH subsidie kunt aanvragen als je dakisolatie combineert met een andere vorm van isolatie, moet je ook voor de andere isolatiemethodes het subsidiebedrag uitrekenen. Ook dit is weer afhankelijk van een minimale isolatiewaarde en oppervlak.

Beide bedragen worden dan opgeteld en je weet het totale bedrag aan subsidie. Gemiddeld zul je met SEEH een subsidie ontvangen dat ongeveer 20% van de totale kosten bedraagt. Wel geldt er een maximale subsidie van € 10.000,- en meer subsidie dan de kosten is uiteraard ook niet mogelijk.

Hoe dakisolatie subsidie aanvragen?

Welke dakisolatie subsidies ontvangen?

De verantwoording voor de subsidie voor dakisolatie en met name SEEH ligt bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Op de website van de RVO kun je de subsidie aanvragen.

👉 Let wel op dat je hiervoor je DigiD-inloggegevens bij de hand moet hebben. Hierbij wordt onder andere gevraagd in welk woningtype je woont, zodat gemakkelijker nagegaan kan worden of je aan de vereisten voldoet.

Verder hoef je enkel de stappen te doorlopen bij het aanvraagproces. Nadat de aanvraag is ingediend krijg je een bevestiging per e-mail en wordt je binnen 13 weken op de hoogte gesteld of je aanvraag is goedgekeurd.

 Dakisolatie subsidies voor bedrijven

Een subsidie dakisolatie voor een bedrijfspand is op landelijk niveau niet te verkrijgen. De SEEH geldt enkel voor woonhuizen en niet voor bedrijfspanden. Uiteraard kunnen ook provincies en gemeentes voor bedrijven een subsidie ter beschikking stellen voor dakisolatie. Wel zijn er specifieke subsidies beschikbaar voor bedrijven die investeren in een warmtepomp, zonnepanelen of een zonneboiler.

Bedrijven kunnen voor dakisolatie wel gebruikmaken van enkele fiscale voordelen. De meest bekende regeling is de Energie-investeringsaftrek (EIA). Dit is een korting op de te betalen winstbelasting wanneer een onderneming investeert in duurzame middelen. Ook het isoleren van bestaande gebouwen, zoals dakisolatie valt hieronder.

Andere financiële voordelen voor dakisolatie

Als particulier kun je voor je dakisolatie dus gebruikmaken van de landelijke SEEH regeling en provinciale en gemeentelijke subsidies.

Daarnaast kun je profiteren van enkele andere financiële voordelen als je dakisolatie gaat toepassen. Bijvoorbeeld een verlaagd btw-tarief. Dit geldt overigens alleen op arbeidskosten als je dakisolatie door een aannemer laat aanbrengen. Je hebt dus geen recht op het verlaagd btw-tarief als je de dakisolatie zelf wil uitvoeren.

Het normale tarief is 21%, maar als je woning ouder dan twee jaar is en je laat dakisolatie aanbrengen, dan profiteer je van het lage btw-tarief van 9% op arbeidskosten. Wanneer je geen eigen geld hebt om dakisolatie aan te brengen, dan mag je een Energiebespaarlening afsluiten.

Deze lening is enkel bedoeld om duurzame maatregelen in je woning aan te brengen en heeft gunstige voorwaarden, zoals een lage rente die tijdens de gehele looptijd geldt.